Chronische klachten

Heeft u last van chronische klachten? Lees dan onderstaande goed door!

In de praktijk komen wij vaak tegen dat er 'spraakverwarring' is wat betreft chronische klachten. U heeft chronische klachten wanneer u langdurig last heeft van fysieke ongemakken. Bijvoorbeeld artrose, COPD, hart- en vaatziekten etc. Er is echter een verschil tussen het hebben van chronische klachten en een chronische aandoening voor de verzekeringswet.

Wanneer is het een chronische aandoening?
Uw klacht is een chronische aandoening voor de verzekeringswet als deze voldoet aan onderstaande punten.

  • Uw klacht moet voorkomen op de lijst chronische aandoeningen, die door de overheid is vastgesteld. Uw huisarts en/of specialist zijn hiervan op de hoogte.
  • U hebt een verwijzing nodig van uw specialist (orthopeed of neuroloog) waarop uw specifieke aandoening staat vermeld.
  • De aandoening op uw verwijzing moet woordelijk overeenkomen met de verwoording op de lijst chronische aandoeningen.
  • Uw verwijzing moet voorzien zijn van de juiste datum.
  • Uw verwijzing dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de verwijzer.

Vergoeding vanaf de 21e behandeling
Pas als uw klacht aan bovengenoemde punten voldoet, kan worden gestart met het behandeltraject op basis van een chronische aandoening. De behandelingen worden (meestal vanaf de 21e behandeling) vergoed vanuit uw basispakket. De vergoeding ziet er dan als volgt uit:

  • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder komt vanaf de 21e behandeling de vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende pakket, voor zover de vergoeding daarvan toereikend is. Heeft u onvoldoende zittingen in uw aanvullende verzekering dan ontvangt u van ons een factuur. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van chronische aandoening wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.
  • Voor kinderen tot 18 jaar worden alle behandelingen in geval van chronische aandoening volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Komt u niet in aanmerking?
Wanneer u niet voldoet aan de twee genoemde punten, dan komt u niet in aanmerking voor een chronische aandoening, ook al heeft u wel last van chronische klachten! De behandelingen gaan dan ten koste van uw aanvullende zorgverzekering of komen voor uw eigen rekening. Het is belangrijk om te weten dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook bovenstaande fysiotherapie, voor verzekerden vanaf 18 jaar altijd vallen onder het verplicht eigen risico. Dit eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.