Valpreventie

Bijna 70% van de zelfstandig wonende ouderen ondervindt lichamelijke gevolgen van een val, waarvan 6% ernstig letsel zoals een fractuur. Bijna een kwart maakt gebruik van de gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis) en 17,2 % wordt medisch behandeld als gevolg van de val. Als gevolg van een val kunnen ouderen beperkt zijn of blijven. Zij gaan activiteiten vermijden, waardoor lichamelijke conditie achteruit gaat. Hierdoor kunnen ouderen in een sociaal isolement raken, doordat ze niet meer buiten komen of deelnemen aan activiteiten.

Doordat ouderen trager bewegen, minder reactie vermogen hebben en minder snel risicovolle situaties herkennen maakt het dat zij een hoger valrisico hebben.

Een aantal lichamelijke oorzaken van het vallen zijn o.a. duizeligheid, incontinentie, angst om te vallen, achteruitgang van zien en horen, medicatie, een te lage bloeddruk bij het opstaan of bukken en te weinig bewegen. Er zijn ook oorzaken die buiten uw lichaam zijn gelegen, namelijk veiligheid in en om uw huis (gladde vloeren, teveel meubels, kleedjes, en slechte verlichting), uw schoeisel en verkeerd gebruik van loophulpmiddelen. 

Valpreventieprogramma 
Komen bovenstaande factoren u bekend voor? Dan kan het valpreventieprogramma voor u een goede uitkomst zijn. Het doel van het valpreventieprogramma is om valincidenten te verminderen of liever nog te voorkomen. Wat er tijdens het valpreventieprogramma aan bod komt is:

  • inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven
  • gevaren binnen de thuissituatie opsporen

Ook worden er adviezen gegeven om aanpassingen te doen, waardoor het valrisico wordt verminderd.

Vallen Verleden Tijd

Vallen Verleden Tijd is een valpreventieprogramma ontwikkeld door de Sint-Maartenskliniek. Het is een programma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico die 15 minuten kunnen lopen zonder loophulpmiddel. Een aangepaste versie is geschikt voor ouderen met osteoporose. Tijdens Vallen Verleden Tijd gaat u in een groep samen met onze fysiotherapeute aan de slag met een hindernisbaan, spelvormen en valtraining.

Het Programma

Vallen Verleden tijd is een groepsprogramma voor maximaal tien ouderen en bestaat uit een hindernisbaan, spelvormen en valtraining. Er zijn tien bijeenkomsten van 1,5 uur die twee keer per week plaatsvinden.

In het aangepaste programma voor ouderen met osteoporose worden voorlichting over osteoporose, veiligheid in en om huis, functionele looptraining en botbelastende oefeningen toegevoegd. Dit programma heeft elf bijeenkomsten.