Valpreventie Trainingszaal Fysiopraktijk Zeist Fysio Zeist Fysiotherapie

Valpreventie cursus

Het aantal ouderen dat jaarlijks op de spoedeisende hulp beland als gevolg van een val is gestegen van 90.000 naar 102.000! Wilt u het risico op vallen verkleinen? Dat kan! U kunt zich nu aanmelden voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten over cursus In Balans. De eerstvolgende bijeenkomst is nog niet gepland. De GRATIS bijeenkomst start om 16.00 uur in onze praktijk voor Fysiotherapie aan de Laan van Vollenhove 20B in Zeist.

Wilt u zich aanmelden? Klik dan op onderstaande knop en vul het formulier in.

Aanmelden VOOR eEn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Valpreventie

Bijna 70% van de zelfstandig wonende ouderen ondervindt lichamelijke gevolgen van een val, waarvan 6% ernstig letsel zoals een fractuur. Bijna een kwart maakt gebruik van de gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis) en 17,2 % wordt medisch behandeld als gevolg van de val. Als gevolg van een val kunnen ouderen beperkt zijn of blijven. Zij gaan activiteiten vermijden, waardoor lichamelijke conditie achteruit gaat. Hierdoor kunnen ouderen in een sociaal isolement raken, doordat ze niet meer buiten komen of deelnemen aan activiteiten.

Doordat ouderen trager bewegen, minder reactie vermogen hebben en minder snel risicovolle situaties herkennen maakt het dat zij een hoger valrisico hebben.

Een aantal lichamelijke oorzaken van het vallen zijn o.a. duizeligheid, incontinentie, angst om te vallen, achteruitgang van zien en horen, medicatie, een te lage bloeddruk bij het opstaan of bukken en te weinig bewegen. Er zijn ook oorzaken die buiten uw lichaam zijn gelegen, namelijk veiligheid in en om uw huis (gladde vloeren, teveel meubels, kleedjes, en slechte verlichting), uw schoeisel en verkeerd gebruik van loophulpmiddelen. 

Valpreventieprogramma 
Komen bovenstaande factoren u bekend voor? Dan kan het valpreventieprogramma voor u een goede uitkomst zijn. Het doel van het valpreventieprogramma is om valincidenten te verminderen of liever nog te voorkomen. Wat er tijdens het valpreventieprogramma aan bod komt is:

  • inzicht krijgen in de oorzaken van vallen in het dagelijkse leven
  • gevaren binnen de thuissituatie opsporen

Ook worden er adviezen gegeven om aanpassingen te doen, waardoor het valrisico wordt verminderd.