DE FYSIOTHERAPEUT EN KWALITEIT

Door nieuwe inzichten en technieken verandert de fysiotherapie voortdurend. Om als fysiotherapeut te kunnen blijven werken volgens de laatste ontwikkelingen is het belangrijk om onze kennis up to date te houden.

 

Om de kwaliteit van de fysiotherapeuten te kunnen waarborgen, heeft de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) in het leven geroepen.

Eisen

Om als fysiotherapeut in dit register ingeschreven te kunnen staan, moet aan een aantal eisen worden voldaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld het behandelen volgens bepaalde, door wetenschappelijke studies onderbouwde, richtlijnen en het volgen van verplichte bijscholing.

Studiepunten

Om dit laatste te controleren moet elke fysiotherapeut een bepaald aantal studiepunten behalen. Als dit aantal niet wordt behaald, dan kan er geen herregistratie in het kwaliteitsregister plaatsvinden.

U weet dus dat u bij de fysiotherapeut altijd in vertrouwde handen bent.