FYSIEKE ACTIVITEIT HELPT HERSENEN STRESS TE VERLAGEN

Een onderzoeksteam van de Princeton University (USA) heeft ontdekt dat fysieke activiteit het brein reorganiseert. Daardoor worden stressprikkels verlaagd en krijgt gevoel van onrust minder invloed op normale hersenfuncties.

Hippocampus

Het effect van fysieke activiteit op het voorstel deel van de hippocampus* (deel in de hersenen wat een rol speelt in het stresssysteem) is nog niet diepgrondig onderzocht. Onder leiding van Elizabeth Gould, Professor of Psychology in Princeton zijn specifieke hersencellen onderzocht met als doel om reacties op onrust en angst beter te begrijpen.

Celkernen

Hardlopen bleek een grote toename van celkernen te geven in de hippocampus. Actieve hardlopers reageerde veel gecontroleerder op stressprikkels in vergelijking tot inactieven. Voor het experiment werd een groep van muizen vrij toegang tot een rennend rad verleend. Een andere groep kreeg geen rad. Na 6 weken werden beide groepen muizen blootgesteld aan koud water gedurende een korte periode. Voor muizen is koud water een enorme stressverhoger.

Bijna direct waren de verschillen in reacties overduidelijk. Zonder teveel op de technische details in te gaan, bleek er veel remming en controle van de stressreactie bij de actieve muizen. Ook stresshormonen kwamen duidelijk minder vrij bij de actieve muizen.

Minder stress ervaren door bewegen werkt, vraagt het maar aan uw fysiotherapeut, specialist in bewegen