Zorgverzekering en Fysiotherapie 2021

Alle informatie over Fysiotherapie en uw zorgverzekering 2021

Zorgverzekering en Fysiotherapie 2021

Uw keuzehulp

Net als in de jaren hiervoor is de periode weer aangebroken dat u zich kunt verdiepen in een eventuele nieuwe zorgverzekering. Er zijn vele websites die u proberen te helpen om hierbij de juiste keuze te maken. Op deze pagina doen we dat niet! Hieronder willen wij u namelijk zo goed mogelijk uitleggen over Fysiotherapie en uw (nieuwe) zorgverzekering.

Zit Fysiotherapie in de basisverzekering?

We beginnen met een vraag die heel veel aan ons wordt gesteld. Het antwoord is: het zit gedeeltelijk in het basisverzekering. Wat u precies vergoed krijgt hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u bepaalde behandelingen vergoed krijgt. In het basispakket zit namelijk alleen fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen die op de zogenaamde chronische lijst staan. Let wel op: het aantal behandelingen van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaalde aantal.

Uit het basispakket wordt tevens de fysiotherapie vergoed voor jongeren onder de 18 jaar. Heeft een jongere onder de 18 jaar dus behandelingen nodig dan wordt dit vergoed uit het basispakket.

Wat is de chronische lijst?

U heeft altijd een verwijzing nodig heeft van een huisarts of medisch specialist wanneer u behandeld wilt worden voor een aandoening die op de chronische lijst staat.

De chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering) is destijds gemaakt door oud-minister Els Borst. Dit is de reden dat deze lijst ook wel de lijst Borst wordt genoemd. In de zorgverzekeringswet kunt u alle chronische aandoeningen terugvinden. De chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt natuurlijk altijd bij één van onze fysiotherapeuten navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat. Op de chronische lijst staan alle aandoeningen die worden vergoed uit de basisverzekering. Maar let op (!) meestal is het zo dat de eerste 20 behandelingen per aandoening uit uw aanvullende verzekering worden gehaald. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen!

Heeft u geen chronische aandoening? Dan worden de behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. U heeft dan een aanvullende verzekering nodig óf u moet de behandelingen zelf betalen. Om het wat duidelijker te maken volgt hieronder een voorbeeld.

U bent bijv. geopereerd en u heeft een nieuwe heup gekregen:

De eerste 20 behandelingen worden dan vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen
Wanneer u bijvoorbeeld maar 6 behandelingen in uw aanvullende verzekering heeft dan worden deze 6 uit uw aanvullende verzekering vergoed en de overige 14 behandelingen moet u zelf betalen

9

Jongeren < 18 jaar

Aantal behandelingen uit de basisverzekering

12

Artrose knie/heup

Aantal behandelingen uit de basisverzekering

37

Etalagebenen

Aantal behandelingen uit de basisverzekering

70

COPD

Aantal behandelingen uit de basisverzekering

Aanvullende polissen met een ruime dekking voor fysiotherapie

Het kan natuurlijk zijn dat u maar weinig fysiotherapie nodig heeft en verder helemaal gezond bent. Dan kunt u volstaan met een goedkope aanvullende verzekering. Daar zijn er heel veel van, maar let op, die vergoeden dus ook maar weinig behandelingen! Als u denkt veel fysiotherapie nodig te hebben, dan is er minder keuze. Er zijn twee aanvullende verzekeringen met ruime dekking voor fysiotherapie. Deze
verzekeraars vragen ook niet om een medische verklaring en laten u helemaal vrij bij het kiezen van een fysiotherapeut. Wilt u weten welke polissen dit zijn? Download dan de folder van onze beroepsvereniging het KNGF.

Vergoedingen direct vanuit de basisverzekering

Welke klachten of aandoeningen direct vergoed worden vanuit de basisverzekering, staan vermeld op de zogenaamde chronische lijst (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Onderstaande aandoeningen worden direct vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor hoeft dus niet eerst 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering 'gehaald' te worden:

Fysiotherapie voor ex-Corona patienten

Mensen die Corona hebben gehad, hebben vanaf 18 juli 2020 tijdelijk recht op 50 behandelingen vanuit het basispakket. Hiervoor gelden een aantal extra voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat u én de fysiotherapeut deelneemt aan wetenschappelijk onderzoek. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten u een verwijzing hebben van hun huisarts of medisch specialist. Voor deze verwijzing gelden termijnen, maar tot 1 november kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Het kabinet heeft dit besloten omdat een (noodzakelijk) behandeltraject voor een grote groep ex-Corona patienten anders onbetaalbaar is.

Onze specialiste op het gebied van COPD en Corona, Gillian Bohan, zit in het multidisplinair team Corona zorg. Heeft u een vraag voor haar? Neem dan gerust contact met haar op.

Fysiotherapie in uw aanvullende verzekering

Wat voor volgende jaar opvalt is dat er 2 verzekeraars zijn die de dekking voor fysiotherapie juist goedkoper maken. Dit zijn de zogenaamde prijsvechters Just en CZdirect.

De vergoedingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een 
aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie.

Dit geldt niet voor manuele therapie. Het aantal behandeling voor manuele therapie is meestal lager. Controleer daarom uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de vergoeding en voorwaarden.

Wanneer u een nieuwe zorgverzekering wilt afsluiten dan wilt u natuurlijk weten welke verzekeraar voor u het beste is. Wilt u een overzicht zien van alle aanvullende verzekeringen voor Fysiotherapie? Klik dan hier of hier.

Of u een aanvullende zorgverzekering nodig heeft voor fysiotherapie hangt af van uw huidige zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Bent u gezond en doet u niet aan (risicovolle) sporten, dan heeft u misschien geen aanvullende verzekering nodig, of is het goedkoopste aanvullende pakket voldoende.

Als u, om wat voor reden dan ook, een grotere kans op blessures heeft, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie zeker het overwegen waard. En als u (vaker) last heeft van uw rug of zwakke gewrichten heeft, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten.
Het is voor 2021 nog maar bij 3 zorgverzekeraars mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten die alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgwijzer.

De laatste jaren wordt de onbeperkte vergoeding voor Fysiotherapie steeds verder beperkt. Daarnaast worden de aanvullende pakketten steeds duurder en vergoeden ze minder. Met andere woorden...u krijgt steeds minder vergoed maar u moet steeds meer gaan betalen. Ook in 2021 zet deze trend door. Vrijwel alle verzekeringen die fysiotherapie vergoeden worden volgend jaar duurder.

Daarom is het van belang om een juiste keuze te maken voor 2021. Probeer dus goed in te schatten hoeveel fysiotherapie u denkt nodig te hebben in het komende jaar.

Fysiopraktijk Zeist heeft voor 2021 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Wilt u aan de hand van de informatie op deze pagina nog vragen stellen? Of heeft u opmerkingen? Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in. We helpen u graag.

© Fysiopraktijk Zeist