CORONA VRAGENTEST

De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona.

De corona-vragentest is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Heeft u symptomen die lijken op de symptomen van het Corona virus? En wilt u weten wat deze symptomen betekenen? Dan kunt u de Corona vragentest doen.

De corona vragentest gaat in op uw symptomen en alarmsignalen en vraagt ook naar uw eventuele risicoprofiel.

De corona vragentest is gebaseerd op de adviezen van het RIVM en neemt daarnaast het bredere huisartsgeneeskundige perspectief mee. De vragentest is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar vervangt vanzelfsprekend niet een consult met de huisarts of andere zorgverleners.