Algemene voorwaarden

U kunt binnen drie werkdagen bij ons terecht voor uw eerste afspraak. Fysiopraktijk Zeist hanteert geen wachtlijst. Bij uw eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren.
Indien de behandelend fysiotherapeut tijdens de intake vaststelt dat er geen indicatie voor fysiotherapie is, wordt u verwezen naar uw huisarts.
Indien het voor het behandelproces noodzakelijk is, kan de behandelend fysiotherapeut (na toestemming van u) aanvullende informatie opvragen bij uw huisarts.
De eerste afspraak gebruikt de fysiotherapeut om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Dit gebeurt door middel van het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.
De privacy van uw gegevens wordt gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Er wordt gehandeld conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Betalingsvoorwaarden:

De declaratie fysiotherapie wordt rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd.
Indien blijkt dat u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de facturen naar u gestuurd.

Verhindering:

Indien u 24 uur (of langer) van te voren uw afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien u binnen 24 uur uw afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Via email, telefoon (voicemail) of WhatsApp kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag uw afspraak annuleren.

Klachtenregeling:

Fysiopraktijk Zeist streeft voortdurend naar verbetering van haar dienstverlening. In de praktijk hangt een ideeënbus waarin u uw ideeën en/of opmerkingen kunt doen.
Wanneer u niet tevreden bent over de praktijk of over één van onze medewerkers, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut of u kunt een klacht indienen. U kunt dit direct met de betrokken fysiotherapeut bespreken of u kunt de eigenaar/vestigingsmanager hierover aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar: klachten@fysiopraktijkzeist.nl.

Wanneer u volgens de officiële weg een klacht in wilt dienen, gaat dit volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
U kunt uw klacht tevens indienen via de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het KNGF. Nadere informatie hier over treft u hier aan:

Hulp bij uitvoering Wkkgz

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)